İnteraktif telaffuz programı

İnteraktif telaffuz programı, internet üzerinden kullanılan bir online programdır.

Bu program Danca dili öğrencileri ve öğretmenleri için tasarlanmıştır.

Spørgeskema / Survey

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration vil bede om to minutter af din tid og din mening om dette danskuddannelsesmateriale. Hvis du ønsker at deltage, så tryk på linket nedenfor.

The Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs would like you to take two minutes to respond to this questionnaire about this Danish course educational material. If you would like to participate, please click the link below.

Spørgeskema / Survey

İnteraktif telaffuz programının özellikleri:

  • Bu program 14 adet, değişik içerikli konulardan oluşmaktadır.
  • Beher bölümde öğrenciler tarafından dinlenebilir, telaffuz edilebilir ve kaydedilebilir nitelikte değişik diyaloglar, tümceler ve kelimeler bulunmaktadır.
  • Bu programın amacı altta belirtilen alanlarda önemli telaffuzların çalışılabilmelerini sağlamaktır: Ünsüzler, ünlüler ve tümcelerin vurgulamaları.
  • Bu program dahilinde öğrenciler 7000 adetten fazla kelimeleri telaffuz edebilir, kayıt edebilir ve yeniden dinleyebilmektedir.
  • Bu program dahilinde öğrenciler aynı zamanda 2000 adetten fazla kelimeleri kendi telaffuzlarıyla telaffuz edebilir, kayıt edebilir ve yeniden dinleyebilmektedir.


Demoya bakınızTelaffuz programını başlatınız:
Türkçe/Dansk


Teacher's Manual (PDF)
(in Danish only)