DanskABC - e-learning til fleksibel danskundervisning

 

I samarbejde med Integrationsministeriet og førende eksperter i sprogundervisning har Dansk e-Learning Center udviklet lektionspakken ”DanskABC” til danskundervisning over internettet.

 

Indhold

DanskABC indeholder:

 

Kursisterne kan gentage lektionerne lige så mange gange, de vil - fx for at træne bestemte færdigheder eller øvelser, som feedbacken viser, at de har problemer med. Som en del af pakken kan institutionen, lærerne og kursisterne løbende trække statistikrapport om gennemførelse, tidsforbrug og progression for den enkelte kursist samt på hold- og institutionsniveau.

 

Pris & support

Hver enkelt bruger af DanskABC får sit eget login, der skal bruges for at få adgang til lektionerne og holde styr på den personlige statistik. Sprogcentre og andre udbydere af danskundervisning betaler et årligt abonnement for at kunne oprette et ubegrænset antal af deres kursister som brugere af DanskABC. Undervisere, skoleledere osv. har selvfølgelig også adgang til pakken.

 

Det årlige abonnement afhænger af skolens størrelse. Ring til Dansk e-Learning Center og hør nærmere.

 

Et abonnement på DanskABC giver desuden adgang til support fra Dansk e-Learning Center. Det betyder, at Dansk e-Learning Center hjælper med:

-        at oprette lærere og kursister i systemet (kunden administrerer selv sine brugere)

-        spørgsmål og problemer vedrørende brugen af DanskABC, herunder afklaring af eventuelle problemer i forhold til brugernes opsætning og systemer

-        support på skolernes og lærernes løbende udtræk af bruger-/resultatstatistik for kursisterne

 

Supporten kontaktes på mailadressen support@delc.dk eller på telefonnummer 3333-8111.

 

Temaer

I tråd med den nye danskunder­visnings­lov er der fokus på arbejdsmarkeds­dansk. Derfor tager den sproglige læring udgangspunkt i virkelige arbejdspladser og arbejdstemaer:

·        Elevfunktioner (IKEA)

·        Servicefunktioner (Radisson SAS)

·        Jobfunktioner: Social- og sundhedsarbejde (hjemmepleje) og produktionsvirksomhed (Toms)

·        Arbejdspladskultur (Grundfos)

·        Jobsøgning (Arbejdsformidlingen)

·        Kursus/kompetenceudvikling (ISS)

 

Under hvert tema er der lektioner med særligt fokus på henholdsvis at lytte, læse og skrive samt tre øvelseslektioner og en lektion i at bruge internettet. Samtidig får kursisterne basal it-træning ved at bruge mediet.

 

Målgruppe / moduler

DanskABC er udviklet til brug for en del af det samlede danskuddannelses­forløb, nemlig niveauet lige over Waystage: